Tepelná čerpadla WSP

Inteligentní regulace REMKO Smart-Control Touch

Intuitivní software regulátoru s textovým menu a dotykovým displejem 4,5". K dispozici je možnost spojení se všemi regeneračními zdroji energií. Může tedy jít o tepelná čerpadla, solární energii nebo fotovoltaiku. Do systému lze začlenit vše. Možné je také použití v inteligentních napájecích sítích Smart-Grid nebo v Smart Home System, např. rozhraní KNX.

Regulátor nabízí rozsáhlé možnosti nastavení

 • Grafické znázornění topných křivek
 • Znázornění chladicího okruhu
 • Vnější jednotka s invertorovou technikou
 • Funkce Smart Web
 • Regulace dvou směšovaných otopných okruhů a jednoho nesměšovaného otopného okruhu
 • Regulace rosného bodu s kabelovým dálkovým ovládáním a separátními čidly
 • Funkce inteligentního (Smart) vytápění/chlazení
 • Externí paměť dat v modulu V/V

Budoucnost je inteligentní

 • Začlenění fotovoltaického výkonu do systému
 • Připojení solárního systému
 • Možnost připojení více zdrojů tepla
 • 2 směšované otopné okruhy
 • 1 nesměšovaný otopný okruh
 • Začlenění systému klimatizace do systému
 • Všechny okruhy s možností aktivace funkce chlazení
 • Dynamická hygienická funkce
 • Začlenění do Smart Home System
 • Připojení k Internetu přes Smart-Web-Portal
 • Možnost separátního chladicího okruhu

Mnohostranně použitelná

1. Efektivní ohřev teplé vody

Vysoká teplota v náběhu až 60 °C zajišťuje komfortní ohřev teplé vody přes externí zásobník teplé vody. Akumulační zásobník začleněný do zpětného vedení zajišťuje rovnoměrný provoz.

2. Kombinace s podlahovým vytápěním, moderními otopnými tělesy a stěnovým vytápěním

Ve spojení s podlahovým vytápěním dosahuje 4 Optimální využití proudu ze systému fotovoltaiky Tepelná čerpadla země-voda REMKO mohou být přednostně provozována s napájením z vlastního fotovoltaického zdroje. Tím dochází k úspoře nákladů a klesá závislost na zvyšování cen energie. 6 Ideální pro rekonstrukce Vysoká teplota v náběhu až 60 °C umožňuje kombinaci s nízkoteplotními otopnými tělesy. tepelné čerpadlo své nejvyšší účinnosti. Příjemné teplo je zajištěno také při mimořádně nízkých vnějších teplotách.

3. Kombinace se solárním systémem REMKO RSK pro ekonomickou přípravu teplé vody a pro podporu vytápění

Přímá sluneční energie zajišťuje v ročním průměru vysokou procentuální hodnotu pro přípravu teplé vody. Rozdělovač vytváří místo průniku a sloučení různých otopných soustav.

4. Optimální využití proudu ze systému fotovoltaiky

Tepelná čerpadla země-voda REMKO mohou být přednostně provozována s napájením z vlastního fotovoltaického zdroje. Tím dochází k úspoře nákladů a klesá závislost na zvyšování cen energie.

5. Ideální pro rekonstrukce

Vysoká teplota v náběhu až 60 °C umožňuje kombinaci s nízkoteplotními otopnými tělesy.  

6. Příjemný chlad v létě

Pro pokrytí špičkových zatížení lze tepelné čerpadlo kombinovat s dalším zdrojem tepla. To mohou být např. plynové kotle nebo kotle na topný olej, které lze přímo připojit k vnitřní jednotce WKF. 

 

 

Získání energie z hloubky prostřednictvím zemních vrtů protékaných solankou

Geotermální sondy se umístí do země prostřednictvím svislých zemních vrtů. Jsou tedy ideální tam, kde je omezený prostor pro instalaci. Počet potřebný metrů vrtání závisí na kvalitě půdy a potřebě tepla. Geotermální vrty vyžadují vydání stavebního povolení pro vodní stavby. Vrty smějí provádět pouze certifikované firmy.

Získání energie prostřednictvím plošných kolektorů položených v blízkosti povrchu

Při použití plošných kolektorů musí být na pozemku k dispozici dostatečně velká plocha pro jejich položení do země. V hloubce 120 až 150 cm pod povrchem země se pokládají tlaku odolné plastové trubky v několika smyčkách. V trubkách cirkuluje roztok solanky - směs nemrznoucí kapaliny a vody. Energie uložená v zemi se přenáší do tohoto okruhu. Solanka předává teplo prostřednictvím tepelného čerpadla do otopné soustavy. Velikost plochy kolektorů musí být navržená na výkon tepelného čerpadla a složení zeminy.


Jeden systém pro vše

1  Smart-Control Touch s možností použití v inteligentní napájecí síti Smart-Grid

2  REMKO SmartServ, topné tyče 9 kW pro funkci hygienického zapojení a nouzové vytápění (volitelné)

3  Integrované oběhové čerpadlo s regulovaným výkonem a technologií EC k napájení otopné soustavy a zdroje tepla

4  Kompresor typu Scroll s akustickou izolací

5  Elektronický objemový průtokový senzor (není vidět)

6  Skříň vnitřní jednotky s akustickou izolací pro minimalizaci ztrát energie a snížení emisí hluku

7  Deskový tepelný výměník pro geotermální teplo

8  Deskový tepelný výměník pro otopnou soustavu

9  Elektronický expanzní ventil

10  Přípojky náběhového a vratného vedení pro zdroj tepla

11  Přípojky náběhového a vratného vedení pro otopnou soustavu

Technické údaje tepelných čerpadel SERIE WSP

Oblast použití topení   6 kW 8 kW 10 kW 17 kW
Konstrukční řada   WSP 80 WSP 110 WSP 140 WSP 180
Provedení   monoblok monoblok monoblok monoblok
           
Systém   země/voda země/voda země/voda země/voda
Provozní režim   vytápění/ohřev TV vytápění/ohřev TV vytápění/ohřev TV vytápění/ohřev TV
Přezkoušení   EHPA EHPA EHPA EHPA
Smart-Control Touch   série série série série
Příprava teplé vody   externí zásobník externí zásobník externí zásobník externí zásobník
Chlazení s chladicím modulem*   volitelně, pasivní volitelně, pasivní volitelně, pasivní volitelně, pasivní
Smart-Serv, topné tyče 9 kW vestavěny L volitelně volitelně volitelně volitelně
Jmenovitý topný výkon kW 6,0/5,0 8,0/7,0 11,0/9,0 17,0/15,0
Třída energetické účinnosti při vytápění 4)   A+++/A+++ A+++/A++ A+++/A+++ A+++/A++
Jmenovitý topný výkon/COP při B0/W35 (země/voda) 1) kW / - 1) 5,7/4,7 8,1/4,8 10,8/4,9 17,2/5,2
Jmenovitý topný výkon/COP při B0/W55 (země/voda) kW / - 1) 5,2/2,6 7,0/2,7 9,2/2,8 15,0/2,8
Jmenovitý topný výkon/COP při W10/W35 (voda/voda) kW / - 1) 7,6/5,8 9,8/6,0 14,1/6,3 22,6/6,5
Jmenovitý topný výkon/COP při W10/W55 (voda/voda) kW / - 1) 6,6/3,2 8,5/3,2 11,9/3,5 19,2/3,5
Mez použití pro zdroje tepla °C + 65 + 65 + 65 + 65
Hranice použití při chlazení °C -10 až +25 -10 až +25 -10 až +25 -10 až +25
Chladicí výkon tepelného čerpadla kW 5,0 7,0 9,0 15,0
Max. teplota v náběhu topné vody °C + 60 + 60 + 60 + 60
Mez použití pro pasivní chlazení (zdroj) °C +5 až +18 +5 až +18 +5 až +18 +5 až +18
Jmenovitý chladicí výkon B5/W18 kW 10,0 10,0 12,0 12,0
Max. teplota v náběhu chladicí vody °C +15 °C +15 °C +15 °C +15 °C
Chladivo 2)   410A 410A 410A 410A
Plnicí množství chladiva/ekvivalent CO2 kg/t 1,0/2,1 1,4/2,9 2,6/5,4 2,8/5,8
Okruh chlazení hermeticky uzavřený
Napájecí napětí vnitřní jednotky/kompresoru V/f/Hz 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50
Napájecí napětí pro Smart Control V/f/Hz 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50
Jištění ze strany stavby (venkovní jednotka) setrvačné, pro TČ A setr. 45 45 45 45
Elektrické napájení pro topné těleso (SmartServ) V/f/Hz 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50
Jmenovitý příkon u B0/W35 kW 1,22 1,76 2,21 3,33
Jmenovitý odběr proudu u B0/W35 (na 1 fázi) A 2,35 2,85 3,60 5,40
Elektrický příkon čerpadla zdroje tepla W 70 90 100 110
Jištění ze strany stavby (vnitřní jednotka bez topných tyčí) A 3 x 16 3 x 16 3 x 16 3 x 20
Jmenovitý objemový průtok vody (vytápění) při Δt 5 K m³/h 0,9 1,4 1,6 2,5
Jmenovitý objemový průtok zdroje tepla (solanka) m³/h 1,2 1,9 2,1 3,3
Max. ztráta externího tlaku (otopný systém) kPa 50 40 80 60
Max. tlaková ztráta zdroje tepla se solankou kPa 70 60 70 60
Max. provozní tlak vody bar 3 3 3 3
Hydraulické připojení otopná soustava/zdroj tepla (s plochým těsněním) palce 1/1 1/1 1¼/1¼ 1¼/1¼
Ze strany stavby používané průměry měděných trubek vedení mm 28 28 35 35
Hladina akustického výkonu LwA (vnitřní jednotka) dB(A) 33 34 35 37
Rozměry vnitřní jednotky výška/šířka/hloubka mm 1065/650/650 1065/650/650 1065/650/650 1065/650/650
Hmotnost vnitřní jednotky kg 175 185 200 210
Max. ztráta externího tlaku (otopný systém) kPa 50 40 80 60

1) COP podle normy EN 14511, 30% glykol cca -15 °C
2) GWP = 2088
3) Ve vzdálenosti 1 m před stěnou, A7/W55
4) Průměrná hodnota pro kombinovaná zařízení W35/55 včetně Smart-Control
5) Celková potřeba tepla, VL 35 °C, 25% glykol

5) dispozici od května 2018
Použité zkratky: VNEJ = vnější jednotka; TČ = tepelné erpadlo