Tepelná čerpadla WSP

Tepelná čerpadla země/voda nebo voda/voda z řady WSP využívají geotermální tepelnou energii k vytápění a ohřevu vody nebo pro pasivní chlazení. Vnitřní jednotku s topným výkonem 6 až 17 kW je možné napojit na zemní vrt nebo plošné kolektory (případně 2 studny). Mezi výhody tepelných čerpadel země/voda patří především vysoká efektivita díky konstantní teplotě na vstupu. 

Tepelná čerpadla WSP nemají venkovní jednotku, takže nenaruší okolí domu vzhledem ani provozním hlukem.

 


Princip tepelných čerpadel země/voda

Tepelná čerpadla typu země/voda získávají tepelnou energii ze země odkud ji přenáší potrubním vedením, ve kterém obíhá roztok solanky. Teplota půdy blízko povrchu se v průběhu ročních období vyhřívá a ochlazuje, ale v nižších vrstvách zůstává neměnná. Ve střední Evropě má půda v hloubce 15 m pod úrovní terénu dlouhodobě teplotu cca 10 °C. 

Abychom dokázali tepelnou energii ze země získat, instalují se buď zemní sondy nebo plošné kolektory. 

  • Geotermální sondy se umístí do země prostřednictvím svislých zemních vrtů. Jsou tedy ideální tam, kde je omezený prostor pro instalaci. Potřebná hloubka vrtu závisí na kvalitě půdy a cílového objemu tepla. Geotermální vrty vyžadují vydání stavebního povolení pro vodní stavby a smějí je provádět pouze certifikované firmy.
  • Při použití plošných kolektorů musí být na pozemku k dispozici dostatečně velká plocha pro jejich položení do země. V hloubce 120 až 150 cm pod povrchem země se pokládají tlaku odolné trubky v několika smyčkách. Velikost plochy kolektorů by měla být asi 2x větší než plocha, kterou vytápí topná soustava
  • Více informací najdete v článku Princip tepelného čerpadla nebo v článku 4+1 rada pro výběr tepelného čerpadla

  


CERTIFIKACE ČERPADEL WSP

Tepelná čerpadla ze série Remko WSP splnila podmínky pro udělení certifikace EHPA a certifikátu SG ready. EHPA je zkratka pro Evropskou asociaci tepelných čerpadel, která vznikla sdružením odborných asociací v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Pro získání označení EHPA logem musí čerpadla projít nezávislými laboratorními testy, aby prokázala, že splňují uváděné parametry (účinnost, výkon atp.). Podmínkou je také garance výrobce o dostupnosti náhradních dílů po dobu 10 let. 

Označení SG ready mohou mít taková tepelná čerpadla, která se dokáží napojit na smart grids, neboli chytré sítě, které maximalizují užitek ze získávané fotovoltaické energie. SG ready je označení pro vyšší stupeň efektivity než PV ready, který znamená základní možnost kombinace čerpadla s fotovoltaickým systémem. 

  


ÚČINNOST TEPELNÝCH ČERPADEL WSP

REMKO tepelná čerpadla WSP splňují kritéria třídy energetické účinnosti A+++ nebo A++ pro topení W35 a W55. Topný faktor pro jednotlivé modely má hodnoty COP 4,7 - 5,2 pro W35 a COP 2,6 - 2,8 pro W55, systém je tedy vhodnější pro nízkoteplotní vytápění. Označení COP 5 znamená, že při odebraném výkonu 1 kW dokáže čerpadlo dodat výkon 5 kW. Více se tématu efektivity věnuje článek o účinnosti tepelných čerpadel 


FLEXIBILNÍ OBSLUHA

Tepelné čerpadlo se nastavuje a ovládá přes barevný displej, který zobrazuje provozní stavy. Navíc je možné umístit externí ovládací panel Remko Smart Control Touch kdekoliv v objektu jako dálkové ovládání. Software s funkcí asistent CheckServ umožňuje vzdálený servisní přístup pro techniky, což se hodí při úvodním spuštění tepelného čerpadla do provozu nebo při jeho údržbě. 


Napojení tepelného čerpadla WSP

Pokud má být tepelné čerpadlo WSP výhradním zdrojem tepla v objektu, je potřeba napojit k němu zásobník teplé vody. Remko dodává tepelná čerpadla také v několika sadách, ze kterých lze postavit i celý systém, který zajistí vytápění, klimatizaci a ohřev teplé vody.

  • Možné schéma zapojení s vnitřním zásobníkem Remko


Parametry tepelných čerpadel WSP

Řada   WSP 80 WSP 110 WSP 140 WSP 180
Oblast použití topení   6 kW 8 kW 10 kW 17 kW
Provedení   monoblok monoblok monoblok monoblok
Režim   Topení/ohřev vody Topení/ohřev vody Topení/ohřev vody Topení/ohřev vody
Přezkoušení   EHPA EHPA EHPA EHPA
Systém   země/voda země/voda země/voda země/voda
Smart-Control Touch   v dodávce v dodávce v dodávce v dodávce
Jmenovitý topný výkon kW 4) 6,0/5,0 8,0/7,0 11,0/9,0 17,0/15,0
Třída energetické účinnosti při vytápění 4) A+++/A+++ A+++/A++ A+++/A+++ A+++/A++
Topný výkon při B0/W35 (země/voda) kW / - 1) 5,7 (COP 4,7) 8,1 (COP 4,8) 10,8 (COP 4,9) 17,2 (COP 5,2)
Topný výkon při B0/W55 (země/voda) kW / - 1) 5,2 (COP 2,6) 7,0 (COP 2,7) 9,2 (COP 2,8) 15,0 (COP 2,8)
Topný výkon při W10/W35 (voda/voda) kW / - 1) 7,6 (COP 5,8) 9,8 (COP 6,0) 14,1 (COP 6,3) 22,6 (COP 6,5)
Topný výkon při W10/W55 (voda/voda) kW / - 1) 6,6 (COP 3,2) 8,5 (COP 3,2) 11,9 (COP 3,5) 19,2 (COP 3,5)
Zásobník na teplou vodu   externí externí externí externí
Provozní podmínky pro topení (zdroj) °C -10 až +25 -10 až +25 -10 až +25 -10 až +25
Maximální teplota v náběhu topné vody °C + 60 + 60 + 60 + 60
Chladicí výkon tepelného čerpadla kW 5,0 7,0 9,0 15,0
Provozní podmínky pro pasivní chlazení (zdroj) °C +2 až +20  +2 až +20  +2 až +20  +2 až +20 
Min. teplota v náběhu chladicí vody °C +15  +15  +15  +15
Chladivo 2) R410A R410A R410A R410A
Hladina akustického výkonu LwA (vnitřní jednotka) dB(A) 42 44 45 46
Rozměry vnitřní jednotky výška/šířka/hloubka mm 1065/650/650 1065/650/650 1065/650/650 1065/650/650
Hmotnost vnitřní jednotky kg 175 185 200 210

1) COP podle normy EN 14511, 30% glykol cca -15 °C
2) GWP = 2088
3) Ve vzdálenosti 1 m před stěnou, A7/W55
4) Průměrná hodnota pro kombinovaná zařízení W35/55 včetně Smart-Control