Zdroje studené vody - chillery

Zdroje studené vody nebo také chillery jsou zařízení s využitím pro chlazení nebo vytápění budov a průmyslových objektů a strojů. Se svými vysokými chladícími a topnými výkony jsou chillery určené k tomu být centrálním zdrojem pro mnoho instalací - od klimatizování kanceláří, chlazení průmyslových strojů až po vytápění hal a hangárů. Pro nárazové nebo nouzové vytápění a chlazení je vhodný pronájem chillerů v naší REMKO půjčovně.


☎️ Poptávku chillerů nejrychleji vyřešíte na telefonu +420 602 624 240.


PROČ CHILLER OD REMKA? 

  • Záruka kvality německého výrobce 
  • Splňují ekodesign (energetické požadavky dle směrnice z roku 2021) 
  • Umožňují modulární sestavení 
  • Remko chillery lze osadit doplňkovým zařízením na míru 

Co je to chiller

Chiller je zdroj studené vody, který má svým využitím blízko ke klimatizačním jednotkám a tepelným čerpadlům. Rozdíl mezi klimatizací a chillerem spočívá v tom, že od klimatizace se rozvádí chladivo, zatímco výstupem z chilleru je voda.

Zdroje studené vody využívají chladivo stejně jako klimatizace, ale pouze ve svém vnitřním chladícím okruhu venkovní jednotky. Oběhovým okruhem (tedy potrubím, na které se chiller napojí) proudí pouze voda, která s chladivem vůbec nepřichází do kontaktu. Oba okruhy si mezi sebou vyměňují tepelnou energii během vypařování chladiva (princip je podobný fungování tepelného čerpadla nebo ledničky).

Chiller tedy zajišťuje neustálou cirkulaci vody v rozvodech budovy, které vedou například do interiérových klimatizačních jednotek nebo chladících zařízení průmyslových strojů.


enlightenedZajímáte se o chillery podrobněji? Přečtěte si článek o chillerech od A do Z.


Vnitřní jednotky k chillerům - fancoily

Chillery se používají ke klimatizování objektů jako jsou kancelářské budovy nebo nemocnice. V takové aplikaci se do interiéru instalují vnitřní jednotky - fancoily, které na první pohled vypadají jako běžná klimatizace. Sestavu chilleru s fancoilem lze využít pro chlazení i pro vytápění. V nabídce Remko vnitřních jednotek k chillerům najdete pestrou škálu provedení - nástěnné fancoily, kazetové fancoily v euro formátu i stropní fancoily

Speciální odvětví mezi vnitřními jednotkami tvoří průmyslové fancoily, které se instalují do vzduchotechnických rozvodů, nebo podstropní ventilační fancoily pro průmyslové objekty.


enlightenedRemko chillery si můžete také pronajmout v naší půjčovně chillerů.


Jak funguje chiller během chlazení či topení? 

Chlazení a vytápění s pomocí chillerů využívá vodu jako energetický nosič a proto je velmi ekologické. V potrubním vedení mezi zdrojem studené vody a vnitřními jednotkami protéká voda jako teplonosné nebo chladnosné médium. To znamená, že pro chlazení či vytápění s pomocí chilleru je potřeba o cca 80% méně průmyslového chladiva než u klasických klimatizací. Díky tomu se minimalizuje ekologická stopa provozu i náročnost instalace. Chladivo proudí pouze v uzavřeném okruhu ve zdroji studené vody. Chiller je proto možné relativně snadno přemístit, což umožňuje pronájem chilleru pro nouzové/dočasné chlazení a topení. 

Hermeticky uzavřený okruh s ekologickým chladivem upravuje teplotu média, které proudí v chaldícím/topném okruhu. Oběhové čerpadlo zajišťuje průtok média do vnitřních jednotek - fancoilů (parapetních, stropních atp.). 


Směrnice o ekologické konstrukci 

Jedním z cílů Evropské unie je snížení spotřeby primární energie, proto jsou i na chillery kladeny požadavky dle nařízení (EU) 2016/2281 (LOT21). Chillery Remko splňují veškerá nařízení o ekologické konstrukci zařízení a přispívají ke snižování emisí v důsledku spotřeby energie. Pro provozovatele to znamená úsporný provoz a nižší provozní náklady. 

  


Příklady využití chillerů

Zdroje studené vody mají nezastupitelnou roli v udržování komfortní teploty ve větších objektech, tedy v oblasti klimatizování. Další typické využití nachází chillery v komerčním sektoru - všude tam, kde se vytváří odpadní teplo, které je třeba odvádět. Jedná se například o výrobní procesy v automobilovém nebo potravinářském průmyslu. Třetím typem běžných instalací je chlazení strojů, počítačů nebo regulační techniky v nemocnicích. V neposlední řadě se chillery používají k udržování vhodné teploty pro skladování potravin a dalšího zboží. 

Zdroje studené vody - chillery

Kde chladit s pomocí chillerů: 

  • výrobní haly a sklady potravin
  • lakovací linky a tiskařské stroje 
  • výpočetní centra 

Kde použít chiller ke klimatizaci: 

  • kancelářské budovy 
  • nákupní centra a hotely
  • lékařské kliniky